COWAYTHAILAND.IN.TH

About Coway (Thailand) & Water Purifier

การกำเนิดเครื่องกรองน้ำ

การกำเนิดเครื่องกรองน้ำ

การดำรงชีวิตของมนุษย์นั้นเป็นไปอย่างมีวิวัฒนาการ ไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีต่าง ๆ การคมนาคม
ที่อยู่อาศัย เครื่องนุ่งห่ม ยารักษาโรค และอาหาร ซึ่งสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ล้วนเป็นสิ่งจำเป็นต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ โดยเฉพาะสิ่งที่เกี่ยวกับการเจริญเติบโตของร่างกายมนุษย์อย่างเช่นอาหารการกินนั้น ก็เป็นสิ่งสำคัญอย่างมาก เพราะการที่ร่างกายเจริญเติบโตได้สมบูรณ์และแข็งแรงจะมีผลต่อการเรียนรู้และพัฒนาสิ่งต่าง ๆ ต่อไปได้ โดยการจะมีร่างกายที่แข็งแรงและสมบูรณ์นั้น ต้องได้รับสารอาหารที่สมบูรณ์ครบถ้วนและสะอาดถูกหลักอนามัย โดยเรื่องหารนั้นสามารถสังเกตความสมบูรณ์และความสะอาดได้ไม่ยาก

แต่กับเรื่องของน้ำนั้นต่างออกไป เพราะเราไม่สามารถรู้ได้เลยว่าน้ำนั้นสะอาดจริงหรือไม่ ? ในสมัยอดีตนั้นมนุษย์ได้ใช้ภูมิปัญญาชาวบ้าน โดยการตักน้ำจากแม่น้ำลำคลองมาใส่ในภาชนะทิ้งไว้ให้เกิดการที่ผงหรือตะกอนในของเหลวตกลงไปอยู่ก้นภาชนะที่รองรับน้ำ และเวลาต่อมาได้มีการพัฒนามาเป็นการใช้สารส้มหรือสารประกอบ ไฮเดรตเต็ดโพแทสเซียมอะลูมิเนียมซัลเฟต


ในการทำให้น้ำนั้นตกตะกอนโดยใช้ระยะเวลาน้อยกว่าวิธีแรก ปัจจุบันเรามีหน่วยราชการคือการประปาที่ส่งน้ำตามระบบจำหน่ายมายังอาคารบ้านเรือน ซึ่งเป็นน้ำที่ได้ผ่านขบวนการบำบัดและทำความสะอาดจนมีคุณภาพ
อยู่ในเกณฑ์เหมาะสมต่อการใช้โดยไม่เป็นอันตรายอยู่แล้ว แต่ในบางขณะจะด้วยสาเหตุใดก็ตาม น้ำดังกล่าวอาจมี การปนเปื้อนเกิดขึ้น

ซึ่งส่วนใหญ่จะเกิดจากความขุ่นของตะกอนแขวนลอย สี กลิ่น ความกระด้าง ในปริมาณ
ที่ก่อให้เกิดความรังเกียจและไม่เหมาะสมที่จะนำไปใช้ดื่ม จึงได้มีการพัฒนาต่อมาเรื่อย ๆ จนเกิดเป็นนวัตกรรม
ที่เรียกว่าเครื่องกรองน้ำในปัจจุบัน และเครื่องกรองน้ำได้เข้ามามีบทบาทเพื่อใช้ในการขจัดสิ่งปนเปื้อนส่วนเกินออกไป เครื่องกรองน้ำได้พัฒนามานาน จนทุกวันนี้มีเครื่องกรองน้ำหลาย ๆ รูปแบบวางจำหน่ายในท้องตลาด
เป็นจำนวนมากจนไม่รู้ว่าจะซื้อแบบใด ชนิดใดมาใช้กับบ้าน, ที่อยู่อาศัย, โรงงาน, ที่ทำงาน หรือให้ตรงกับที่ใจ
เราต้องการ ซึ่งการที่จะเลือกใช้หรือซื้อเครื่องกรองน้ำ ควรได้ทราบถึงเครื่องกรองน้ำประเภทต่าง ๆ ที่ใช้กันทั่วไป และวิธีการกรอง โดยสามารถแบ่งออก เป็นได้ 3 ประเภทใหญ่ ๆ ดังนี้

1. เครื่องกรองน้ำแบบใส้กรอง

2. เครื่องกรองน้ำแบบสารกรอง

3. เครื่องกรองน้ำแบบผสมผสาน

ทั้งนี้ในการเลือกซื้อเครื่องกรองน้ำนั้นต้องคำนึงถึงปัจจัยหลาย ๆ อย่างด้วย ไม่ว่าจะเป็นสถานที่ติดตั้ง ขนาดของเครื่องกรองน้ำ ราคาสินค้าและคุณภาพของสินค้ายี่ห้อต่าง ๆ ซึ่งหลาย ๆ คนก็ยังคิดว่าเครื่องกรองน้ำนั้นยังไม่จำเป็นต่อการใช้ชีวิต แต่อยากให้ทุกคนลองคิดถึงสุขภาพที่จะได้จากการดื่มน้ำสะอาดนั้น มันคุ้มค่ากับการลงทุนเป็นอย่างมาก

One thought on “การกำเนิดเครื่องกรองน้ำ

ใส่ความเห็น