COWAYTHAILAND.IN.TH

About Coway (Thailand) & Water Purifier

เครื่องกรองน้ำ คืออุปกรณ์สำคัญที่สามารถช่วยสร้างน้ำสะอาดที่เหมาะสมสำหรับการอุปโภคบริโภค
โดยสามารถขจัดสารปนเปื้อนเชื้อโรค แบคทีเรีย รวมไปถึงบรรดาเศษหิน ปูนทราย และสารเคมี โลหะหนักที่อาจปนเปื้อนมากับน้ำประปา โดยในเครื่องกรองน้ำจะมีระบบการกรองแบ่งเป็นชั้นกรองหลาย ๆ ชั้น จากไส้กรอง
ชนิดต่าง ๆ