COWAYTHAILAND.IN.TH

About Coway (Thailand) & Water Purifier

อย่างที่ทุกคนรู้กันว่าในร่างกายของคนเรานั้นมีน้ำเป็นส่วนประกอบถึงร้อยละ 70 เลยทีเดียว เราจึงควรพยายามดื่มน้ำให้เป็นนิสัยโดยสำหรับผู้ชายควรดื่มไม่น้อยกว่า 3.7 ลิตรต่อวัน และผู้หญิงควรดื่มไม่น้อยกว่า
2.7 ลิตรต่อวัน