COWAYTHAILAND.IN.TH

About Coway (Thailand) & Water Purifier

อย่างที่ทุกคนทราบว่า น้ำดื่มเป็นสิ่งที่จำเป็นต่อทุกเซลล์และอวัยวะต่างๆของร่างกายมนุษย์ ดังนั้นการ
ดื่มน้ำจึงเป็นปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อสุขภาพของเรา นอกจากการดื่มแล้ว เรายังต้องใช้ประโยชน์จากน้ำ
ในชีวิตประจำวันอีกมากมาย ไม่ว่าจะเป็น อาบน้ำ แปรงฟัน ล้างหน้า ประกอบอาหาร และอื่นๆ

เครื่องกรองน้ำ คืออุปกรณ์สำคัญที่สามารถช่วยสร้างน้ำสะอาดที่เหมาะสมสำหรับการอุปโภคบริโภค
โดยสามารถขจัดสารปนเปื้อนเชื้อโรค แบคทีเรีย รวมไปถึงบรรดาเศษหิน ปูนทราย และสารเคมี โลหะหนักที่อาจปนเปื้อนมากับน้ำประปา โดยในเครื่องกรองน้ำจะมีระบบการกรองแบ่งเป็นชั้นกรองหลาย ๆ ชั้น จากไส้กรอง
ชนิดต่าง ๆ

อย่างที่ทุกคนรู้กันว่าในร่างกายของคนเรานั้นมีน้ำเป็นส่วนประกอบถึงร้อยละ 70 เลยทีเดียว เราจึงควรพยายามดื่มน้ำให้เป็นนิสัยโดยสำหรับผู้ชายควรดื่มไม่น้อยกว่า 3.7 ลิตรต่อวัน และผู้หญิงควรดื่มไม่น้อยกว่า
2.7 ลิตรต่อวัน

เครื่องกรองน้ำถูกนำมาใช้ตลอดประวัติศาสตร์หลังจากที่มีการพัฒนามาแล้ว เพื่อปรับปรุงความปลอดภัยถูกสุขลักษณะและความสวยงามของน้ำที่ตั้งใจจะใช้สำหรับดื่มกิน หรือใช้ในการอุปโภคบริโภค

การดำรงชีวิตของมนุษย์นั้นเป็นไปอย่างมีวิวัฒนาการ ไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีต่าง ๆ การคมนาคม
ที่อยู่อาศัย เครื่องนุ่งห่ม ยารักษาโรค และอาหาร ซึ่งสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ล้วนเป็นสิ่งจำเป็นต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ โดยเฉพาะสิ่งที่เกี่ยวกับการเจริญเติบโตของร่างกายมนุษย์อย่างเช่นอาหารการกินนั้น

หลายท่านอาจสงสัยว่า เครื่องกรองน้ำ Coway ดีไหม ทำไมถึงได้รับความนิยมอยู่ในขณะนี้

อย่างที่ทราบกันว่า เครื่องกรองน้ำ Coway ผลิตจากประเทศเกาหลีใต้และเป็นแบรนด์ที่อยู่อันดับ 1